Site Loader

Rzetelny dobór materiałów 

Podręczniki do matematyki klasa 7, stanowią ceną część wyprawki każdego siódmoklasisty. Obecnie ich ilość jest w większym stopniu ograniczona, co wynika z narzucania przez Ministerstwo Edukacji określonego toku nauki. Większą swobodą doboru książek mogą pochwalić się dydaktycy udzielający prywatnych lekcji. Nie są jednak całkowicie zwolnieni z wymogu dostosowania się do wyznaczonych zasad, ponieważ jak wiadomo, głównym ich celem jest przygotowanie swoich podopiecznych do zdania egzaminów na wysokim poziomie. 

Czy chodzi tylko o egzaminy?

Skuteczne przygotowanie się uczniów do zdania egzaminów jest priorytetem dla każdego nauczyciela. Dobrze jest jednak pamiętać także o tym, że nauka ma przynosić dzieciom przyjemność i rozbudzać ich wyobraźnie. Dostarczać motywacji i chęci do poznawania samego siebie. Swoich mocnych i słabych stron. Naukę rozpoznawania tego, co lubią robić. Wszystkie te kwestie przyczyniają się do podejmowania trafniejszych decyzji, związanych z życiem zawodowym, w przyszłości. Dobry dydaktyk powinien angażować wyobraźnię swoich podopiecznych poprzez różnorodność i ciekawość zadań. Stosowanie wielu nietypowych pomocy naukowych. Ważne jest aby wybrane podręczniki spełniały wymagania formalne, dotyczyły aktualnych czasów oraz angażowały dzieci w poznawanie ich świata. 

Stan polskiej edukacji

Częstymi zarzutami wobec polskiej edukacji jest to, że od wielu lat przyjmuje ona ten sam format. Pojawiają się niewielkie reformy, niewnoszące zbyt dużych zmian. Wzorem do naśladowania najlepszej opcji nauczania jest obecnie system fiński. Wykształcony z potrzeb, współczesnego świata. A także taktowania dzieci jako małych ludzi, mających swoje indywidualne potrzeby. Okazuje się, że dostarcza on odpowiedniej stymulacji dorastającemu mózgowi a także umożliwia dużą dobrowolność podejmowanych działań przez dziecko. Co skutkuje bardziej intuicyjnym rozwojem oraz większą radością z podejmowanych działań. Wyniki odniesionych sukcesów są bardzo imponujące. 

Daniel